Dygtige konsulenter

Rådgivning

Hos os leverer vi hovedsageligt rådgivning inden for 5 hovedområder. Indenfor disse områder arbejder vi for, at vores kunder opnår de bedst mulige resultater.

Vores dygtige konsulenter har mange års kombinerede erfaringer indenfor it- og finansbranchen i forhold til løse problemer i både store offentlige samt private organisationer.

Vores ekspertise indenfor de 5 hovedområder

 • Service strategi og design
 • Seo og marketing
 • Processer og kunder
 • Anskaffelse samt implementering af ITSM værktøjer
 • Projekt- og programledelse

Servicestrategi og -design

Det er helt grundlæggende at have klarhed over, hvilke services man skal levere, og hvordan forretningen skal udvikle sig. Og at sikre sig, at strategien understøttes med konkrete planer og organisatoriske kompetencer for at blive i stand til at realisere de forventede gevinster.

Med servicestrategi og tilhørende serviceporteføljestyring hjælper vi vores kunder med at understøtte forretningen bedst muligt.

 • Definere og videreudvikle serviceporteføljen
 • Analysere og påvirke serviceefterspørgslen
 • Fastlægge og gennemføre strategier
 • Overvåge implementering og gevinstrealisering
 • Styring af business relationship management, service kataloger og aftaler (SLAer)
 • Service integration og styring (SIAM)

It-governance

En grundlæggende forudsætning for succes er, at der er en klar overordnet retning og veldefinerede rammer for samspillet mellem forretning og it. Baseret på bl.a. COBIT best practice støtter vi ikke blot vores kunder i at definere deres it-governance, men også i at gøre it-governance til en naturlig del af dagligdagen.

 • Beslutningstagning
 • Identifikation og styring af kritiske it-aktiver
 • Ejerskab, organisatoriske strukturer, roller og ansvar
 • Målnedbrydning og målstyring
 • Styring af risici, kontroller og compliance
 • Finansiel modellering og porteføljestyring
 • Arkitekturprincipper
 • Principper for styring af leverandører, kontrakter og aftaler

Processer og mennesker

Processer, praksis og adfærd definerer, hvordan organisationer arbejder og kan danne grundlag for vækst og en vedvarende konkurrencefordel. Vi hjælper vores kunder med at forbedre processer, der øger effektiviteten og nedbringer omkostningerne og samtidig forbedrer kvaliteten og leverer mere værdi til kunderne. Fokus på ledernes og medarbejdernes adfærd vil støtte gennemførelsen og vedvarende effekt af eventuelle forbedringer. For slet ikke at nævne, at gøre det muligt for organisationen at fortsætte med at forbedre processer og praksis og den måde de samarbejder på.

Vi udnytter alt, vi har i værktøjskassen indenfor fx Lean, ITIL, COBIT, Six Sigma og TIPA til at gøre det muligt for vores kunder at udnytte deres kompetencer samt høste vedvarende fordele.

 • Visuel ledelse i problemløsning, daglig opgavestyring samt KPI sporing fra top til bund
 • Lean Leadership
 • Kaizen kultur og forbedringsevents (Blitz Kaizen)
 • Udvikle kvalifikationer indenfor problemløsning gennem træning, øvelse og simulering baseret på Kepner-Tregoe® bedste praksis
 • Forbedre praksis indenfor service management praksis baseret på ITIL best practice (fx Request Fulfillment, Incident Management, Problem Management, Change Management, Release Management og Configuration Management)
 • DMAIC forbedringsprojekter
 • TIPA vurderinger af proces modenhed
 • Organisatorisk forandringsledelse

Indkøb og implementering af ITSM værktøjer

For et flertal af organisationer i dag udgør it-systemer rygraden i deres operationer. Vi rådgiver kunder om analyse, udvælgelse og implementering af nye it systemer. Vores kernekompetence er

 • Analysere kundens behov og identificere den bedst egnede løsning og leverandør
 • Sikre succesfuld migrering og implementering fra et tidligere system til det nye system
 • Hjælpe kunders medarbejdere i overgangen mellem systemerne
 • Projektstyring af både interne ressourcer, samt en ekstern implementeringspartner

Projekt- & Programledelse

Projekt- og programledelse er en væsentlig del af at organisere aktiviteter, håndtering af forandringer og kontrollere risici. Vi støtter vores kunder i deres planlægning, organisering og kontrol af deres forretningsmæssige projekter.

 • Review og rådgivning omkring af projektporteføljer
 • Hjælpe klienter med at etablere PMO og forøge deres in-house kompetencer indenfor projektledelse
 • Projekt- og programledelse

Læs også:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *